Vårt kontor.


Välkommen till IT-Konsult Syds hemsida!

IT-Konsult Syd levererar och installerar affärssystemet 3L Pro till framförallt företag som äger, bygger och förvaltar fastigheter.

Utbildning i användandet av och support kring 3L Pro bedrivs också inom företaget.

IT-Konsult Syd har arbetat inom dessa områden sedan 1991 och besitter en god branschkunskap.IT-Konsult Syd AB - Kabelgatan 2 S - 434 37 Kungsbacka - Telefon: 031 – 678440